Kodeks etyczny fizjoterapeuty to nic innego jak zestaw zasad postępowania, których każdy fizjoterapeuta przestrzegać powinien. Mowa w nim przede wszystkim o poszanowaniu praw względem pacjentów, o profesjonalizmie w wykonywanych usługach, o ciągłej konieczności pogłębiania swojej wiedzy medycznej oraz innych umiejętności przydatnych w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty, o samej etyce tej profesji, o konieczności zachowania tajemnicy lekarskiej itd.

Ogólnie każda osoba myśląca nad rozpoczęciem nauki w zawodzie fizjoterapeuty powinna się z ów kodeksem zapoznać.